Your Cart

Chinese Name

  • 马萨勇士

MASSAI - Object by SJB

MASSAI - Object by SJB

$31,000

Size (WLH)

  • 27x15x 75cm H

Chinese Name

  • 马萨勇士

馬薩勇士-守護浪漫

右手緊握攻擊的長矛,左手拿好防守的盾牌,挺拔的身軀,戰鬥的姿態,馬薩勇士的稱號當之無愧。他給自己外表塗上奇幻的色彩,點綴稀奇古怪的配飾,馬薩勇士從神話故事中走來,屬於傳奇,守護浪漫。